Kinderen - Scholen


 


(Foto uit 2004)


(Foto uit 2004)

Diplomagarantie!


Waar en wanneer?

Aanmelden

Vragen
10-vinger-blind computertypen
voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8.


Typeprogramma
Wij hebben een eigen uniek typeprogramma ontwikkeld, inclusief een dyslexie versie. Er kan op elke computer met internetverbinding ingelogd worden. Van iedere oefening wordt de snelheid en nauwkeurigheid gemeten.De resultaten van elke oefening worden duidelijk weergegeven in grafieken. De linker staaf geeft de snelheid weer en de rechter staaf meet de nauwkeurigheid. Er wordt met kleuren gewerkt: groen is boven gemiddeld, geel/oranje is gemiddeld en rood is onvoldoende. Dit is tevens een controlemiddel voor ouders.

Voorwaarden om te leren typen
Wij adviseren goed te kijken naar de mogelijkheden van uw eigen kind. Niet elke leerling is op hetzelfde tijdstip rijp voor een cursus computertypen. De voorwaarden om deze cursus tot een goed eind te brengen zijn:

Motivatie. Uw kind weet dat er regelmatig huiswerk gemaakt moet worden en is bereid om inzet te tonen om het doel te bereiken.

Enige leessnelheid. Een langzame letterherkenning zal invloed hebben op de typesnelheid. Een 1-minuut test kan hierin duidelijkheid verschaffen. Bij twijfel over de snelheid van de letterherkenning kunnen wij de test naar u toesturen en kunt u deze zelf afnemen. Meten is weten.

                        

Jonge leerlingen
Jonge leerlingen (bij de start van de cursus nog geen 10 jaar) typen in een aangepast programma. Op het examen ontvangen deze leerlingen een diploma bij minimaal 100a/m en 95% nauwkeurigheid. Wel adviseren wij ouders van jonge leerlingen die erg “speels” zijn en graag bewegen/buiten spelen, om de cursus op een later tijdstip te starten.

Leerlingen met dyslexie
Wij besteden veel aandacht aan leerlingen met leerproblemen waaronder dyslexie en gebruiken het internationale lettertype 'dyslexia'. Deze letters zijn op bepaalde plekken iets dikker, wat de letterherkenning verbetert. Ook is de hoeveelheid huiswerk aangepast en de leerlingen ontvangen adviezen om de letters te automatiseren. Leerlingen met dyslexie, ontvangen een diploma bij 100a/m en 95% nauwkeurigheid.

Overkapping
Bij les 1 ontvangt elke leerling een overkapping. Deze wordt over het toetsenbord geplaatst. Hierdoor is het niet mogelijk om op de vingers en/of het toetsenbord te kijken en leren alle leerlingen direct op de correcte manier 10-vinger-blind te typen. De overkapping wordt thuis en in de les gebruikt en wordt op het eind van de cursus weer ingeleverd.

                                                                   

                                                                             Jong geleerd is oud gedaan!!

Examen en diploma-uitreiking

Tijdens de laatste les wordt het examen afgenomen. De leerlingen ontvangen een diploma bij minimaal 120a/m en 95% nauwkeurigheid. Dyslexie leerlingen ontvangen een diploma bij minimaal 100a/m en 95% nauwkeurigheid.
In aanwezigheid van familieleden en belangstellenden wordt het typediploma feestelijk uitgereikt.

                                  

Ons diploma mag je laten zien!

Cursus en kosten
Het door ons ontwikkelde computerprogramma, met duidelijke uitleg en grafieken, geeft de leerlingen de mogelijkheid om in zeer korte tijd op de correcte manier te leren typen. De cursus is ook geschikt voor leerlingen met dyslexie, autisme en ADHD. De lessen worden altijd gegeven door een ervaren leerkracht, die controleert en eventueel bijstuurt als dit noodzakelijk mocht zijn.

Er zijn middag- en avond cursussen. In 9 lessen van één uur en om de 2 weken leren leerlingen snel, foutloos en blind typen waar ze hun hele leven plezier en voordeel van zullen hebben. Om een goed resultaat te bereiken, is het wel van belang 4x per week 10-12 minuten te oefenen, meer niet...

De kosten zijn € 195,- (inclusief examen).

Ná aanmelding van uw zoon/dochter ontvangt u van ons een bevestiging. De inschrijving gaat op volgorde van aanmelding. De cursus vindt alleen plaats bij voldoende deelname.

Op al deze scholen bieden wij komend schooljaar een cursus computertypen aan.